News

 • 1970 Sydney Hobart - British Pathe film

  1970 Sydney Hobart - British Pathe film

 • 1970 Sydney Hobart Yacht Race Official Film

  1970 Sydney Hobart Yacht Race Official Film

View all news

All Articles

 • 1970 Sydney Hobart - British Pathe film
  • 13 Apr, 2014 09:05:00 AM

  1970 Sydney Hobart - British Pathe film

  Watch Video
 • 1970 Sydney Hobart Yacht Race Official Film
  • 31 Dec, 1970 12:03:00 AM

  1970 Sydney Hobart Yacht Race Official Film

  Watch Video